AWS

Gimasys chính thức trở thành đối tác của Amazon AWS tại Việt Nam.

Công ty Gimasys đã chính thức trở thành đối tác về tư vấn giải pháp điện toán đám mây (cloud computing) của Amazon AWS tại Việt Nam từ tháng 12/2014.

Với việc trở thành đối tác chính thức của AWS, chúng tôi cam kết mang lại giá trị toàn diện cho các khách hàng với các giải pháp điện toán đám mây, dịch vụ hạ tầng CNTT trên mây (cloud).  Giải pháp tiết kiệm chi phí đầu tư, chi phí vận hành và bảo trì hạ tầng CNTT cho mọi loại hình doanh nghiệp.

http://www.aws-partner-directory.com/PartnerDirectory/PartnerDetail?Name=Gimasys

 

Các dịch vụ trên AWS bao gồm:

1. Dịch vụ máy chủ  (EC2, ...)

2. Dịch vụ lưu trữ dữ liệu (S3, EBS,...).

3. Dịch vụ cơ sở dữ liệu (RDS, Redshift,...)

4. Dịch vụ mạng (VPC, Route53,...).

5. Dịch vụ ứng dụng (Email: SES, ...).

Và nhiều dịch vụ khác...

Chi tiết dịch vụ xem tại địa chỉ: http://aws.amazon.com/products/?nc2=h_l2_p/

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi