Hỗ trợ

Hỗ trợ

Gimasys giúp doanh nghiệp tổ chức đội hỗ trợ (IT Support, Help Desk) ngay từ giai đoạn bắt đầu dự án, từ đó tổ chức tập dượt, cải thiện và duy trì đội trong suốt thời gian về sau.

 

Lên mô hình hỗ trợ ngay từ đầu. Gimasys giúp mô tả rõ các trường hợp hỗ trợ, chuẩn bị sẵn các kịch bản hỗ trợ, cũng như mô tả rõ các mức độ ưu tiên của mỗi tình huống hỗ trợ theo bốn mức độ ưu tiên. Việc phân chia rõ ràng vai trò của từng người trong đội hỗ trợ cũng được chú trọng. Chúng tôi quản lý tất cả các yêu cầu hỗ trợ tới Google.

 

Ngoài ra trong quá trình doanh nghiệp sử dụng các giải pháp của Google, Gimasys luôn kết hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để có thể tư vấn sử dụng, cũng như yêu cầu tính năng mới tới Google (dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp).

Hoạt động hỗ trợ luôn được phối hợp chặt chẽ giữa ba bên: doanh nghiệp, Gimasys và Google. Chúng tôi luôn theo dõi, kiểm soát những thay đổi hoặc cập nhật từ Google để thông báo và đào tạo doanh nghiệp kịp thời.

 

Hãy chia sẻ với Gimasys những vấn đề công ty bạn đang gặp phải để nhận được những giải pháp công nghệ tối ưu và sự hỗ trợ phù hợp với đặc thù tổ chức của bạn

 

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi