Oracle MiniCluster S7-2

Oracle MiniCluster S7-2 là một hệ thống được thiết kế cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả để triển khai chạy các cơ sở dữ liệu và các ứng dụng yêu cầu bảo mật tuyệt đối. Thiết kế đơn giản nhưng với hiệu suất và cấp độ tin cậy vượt trội cùng với kích thước gọn nhỏ đã cho phép Oracle MiniCluster S7-2 trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho các chi nhánh, các văn phòng quy mô nhỏ và các môi trường kinh hoạt để phát triển phần mềm (DevOps).

Vui lòng xem tài liệu chi tiết tại đây.

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi