Oracle Enterprise Manager OPS CENTER 12C

CUNG CÂP KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT TOÀN DIỆN HỆ THỐNG
 

TÍNH NĂNG CHÍNH

• Hỗ trợ OVM SPARC, OVM X 86, và Solaris Zone
• Hỗ trợ Oracle Solaris 11 Core Technology
• Hỗ trợ Oracle Super Cluster và Oracle Exalogic Enhancements
• Hỗ trợ ASR


LỢI ÍCH CHÍNH
• Rút ngắn thời gian Triển khai điện toán đám mây  
• Giải phóng sức mạnh của hệ điều hành Solaris 11
• Quản lý Hệ thống dựng sẵn của Oracle  
• Sẵn có trong dịch vụ Hỗ trợ (Oracle Premier Support)

 

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c cho phép tăng tốc độ triển khai hệ thống điện toán đám mây của các tổ chức bằng cách tận dụng tất cả năng lực công nghệ ảo hóa máy chủ của Oracle trên hệ thống của Oracle.

 

Oracle OpsCenter kết hợp hài hòa từ ứng dụng tới hạ tầng vật lý của Oracle với công cụ quản lý điện toán đám mây - Oracle Enterprise Manager Cloud Control cho phép phân tích, tối ưu hiệu năng của hệ thống trên các hệ điều hành Oracle Solaris 11 và Oracle Linux  và cung cấp công cụ quản lý toàn diện, đầy đủ nhất cho một trung tâm dữ liệu.

 

Giới thiệu


Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c là một cấu phần trong Giải pháp quản lý toàn diện hệ thống của Oracle - Oracle Enterprise Manager 12c. Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c là thành phần quan trọng của Giải pháp quản lý toàn diện hệ thống - Oracle Enterprise Manager 12c cho phép thiết lập, quản lý và hỗ trợ triển khai giải pháp điện toán đám mây theo mô hình cơ sở hạ tầng như một dịch vụ - Infrastructure -as-a-Service.


Với sự ra mắt của Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c, hệ thống thiết bị Oracle của khách hàng với Oracle SPARC, Intel X 86, Oracle Solaris, Oracle Linux, Oracle ZFS Storage Appliance, thiết bị chuyển mạch của Oracle dưới sự hỗ trợ của công nghệ ảo hóa máy chủ của Oracle – Oracle VM cho phép tăng tốc triển khai giải pháp điện toán đám mây riêng nhanh hơn rất nhiều với chi phí thấp hơn đáng kể. Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c cung cấp giải pháp quản lý toàn diện hệ thống từ hệ điều hành, firmware, BIOS hệ thống, lớp ảo hóa (hypervisor), máy ảo, phân tích lỗi phần cứng, tự động khởi tạo yêu cầu dịch vụ kỹ thuật và kết nối đến trung tâm hỗ trợ kỹ thuật của Oracle, quản lý và tối ưu hiệu năng của hệ thống, tận dụng tính năng chẩn đoán tích hợp với chính sách tự động quản lý tập hợp nhóm tài nguyên máy chủ
 

 

Quyền sử dụng Phần mềm Bản quyền

 


Sẵn có trong gói dịch vụ Hỗ trợ(Oracle Premier Support)


Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c có sẵn trong gói dịch vụ Hỗ trợ hệ thống - Oracle Premier Support for Systems, Oracle Premier Support hỗ trợ cho các hệ điều hành của Oracle, Oracle Linux và Oracle VM. Thông qua quyền sở hữu của ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ của Oracle, khách hàng của Oracle được phép sử dụng và nhận được sự hỗ trợ cho OpsCenter. OpsCenter hiện có sẵn để tải về từ trang Oracle Technology Network hoặc từ Oracle Software Delivery Cloud.
 

Các cải tiến


Nhiều thành phần cốt lõi mạnh mẽ hơn


Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c hỗ trợ khả năng sử dụng cơ sở dữ liệu Oracle Database Enterprise Edition để lưu trữ các dữ liệu hệ thống. Ops Center có thể sử dụng chung với CSDL đã có hoặc cơ sở dữ liệu Oracle từ xa, hoặc nó có thể tự động cài đặt một cơ sở dữ liệu Oracle mới. Ops Center 12C cũng hỗ trợ máy chủ web sử dụng phần mềm GlassFish Web của Oracle. Bằng việc sử dụng các công nghệ Oracle mà không phải phải mất thêm chi phí, giải pháp quản lý toàn diện của Oracle trở nên mạnh mẽ hơn và đáng tin cậy hơn
 

Đảm bảo khả năng sẵn sàng cao


Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c có khả năng sẵn sàng cao thông qua khả năng cài đặt với kiến trúc kết nối dự phòng Hoạt động – Thụ động (Active-Pasive) khi sử dụng tính năng Oracle Clusterware. Điều này đảm bảo việc theo dõi, quản lý máy chủ đang hoạt động và cơ sở hạ tầng như là một dịch vụ có độ sẵn sàng cao nhất.


Giám sát Chủ động


Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c định kỳ chạy OCdoctor và báo cáo kết quả trong giao diện trình duyệt của người dùng.


Quản lý các thiết bị

 

Oracle Enterprise Manager OpsCenter 1 hỗ trợ hai phương thức kết nối đến thiết bị: kết nối gián tiếp thông qua Agent và quản lý trực tiếp (Agentless). Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c cung cấp giao diện quản trị kết nối trực tiếp (Agentless), cho phép người dùng có thể thay đổi các thông tin về thiết bị trên giao diện OpsCenter và OpsCenter có thể theo dõi, quản lý thiết bị một cách liên tục.


Quản lý thông qua Proxy


Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c cho phép người dùng lựa chọn phương thức kết nối và thay đổi Proxy Controller trên giao diện quản lý

 

Cải thiện Giao diện dòng lệnh


Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c mở rộng giao diện dòng lệnh truyền thống trong Ops Center để quản lý máy chủ, Oracle Solaris Zone và Oracle VM SPARC.
 

Tăng cường các tính năng quản trị người dùng

 

Thêm các quyền(Roles) nhiệm vụ (Duties) mới


Oracle Enterprise Manager OpsCenter 12c đã bổ sung thêm hơn mười loại quyền mới có thể được giao cho người quản lý, người dùng trong hệ thống. Chúng bao gồm Quản trị tài sản – Asset Admin, Quản trị Nguời quản lý – Role Management Admin, Quản trị Nguời dùng – User Management Admin,  Quản trị An ninh – Security Admin, Quản trị lưu trữ - Storage Admin, Chỉ Đọc – Read Only, Quản trị lỗi – Fault Admin, Quản trị Kế hoạch/Hiện trạng –Plan/Profile Admin, Quản trị OpsCenter, Quản trị Báo cáo – Report Admin, Quản trị điện toán đám mây - Cloud Admin, Quản trị Cập nhật – Update Admin, Quản trị ảo hóa – Virtualization Admin, Quản trị kế hoạch triển khai – Apply Deployment Plans, Quản trị mạng - Network Admin, Quản trị của người dùng tài nguyên ảo hóa - Cloud User, và Quản trị mô phỏng cập nhật – Update Simulation Admin. OpsCenter đã làm tăng mối liên kết của các đối tượng có thể được gán những quyền trong giao diện người dùng OpsCenter 12c. OpsCenter 12c sẽ chỉ hiển thị các đối tượng trong giao diện người dùng mà người dùng đó được gán quyền xem.
 

Tùy chỉnh trải nghiệm người dùng


Oracle Enterprise Manager Ops Center 12c cung cấp khả năng mới để khai báo trang chủ của mỗi người dùng hoặc mỗi vai trò. Quản trị viên có thể kiểm soát các phân khu hay các tính năng của sản phẩm được hiển thị dựa trên quyền của mỗi người dùng hoặc nhiệm vụ của mỗi vai trò. Thời gian đăng nhập và khoảng thời gian tự động ngắt kết nối khi không các tác vụ có thể được t&ugrav

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi