Hệ thống lưu trữ Storage

Các yêu cầu lưu trữ cho các cơ sở dữ liệu đang bùng nổ, yêu cầu hạ tầng sẵn sàng cho công nghệ ảo hóa, yêu cầu lưu trữ các nội dung phi cấu trúc và bảo vệ dữ liệu… nhưng một trong những yêu cầu hàng đầu với các ứng dụng lưu trữ hiện nay là phải cung cấp được cả hiệu năng cao và khả năng bảo tồn dữ liệu và quản lý khối lượng lớn dữ liệu trên đơn vị tệp tin, đơn vị khối. Nhà Quản lý CNTT được yêu cầu phải liên tục đáp ứng các nhu cầu tăng trưởng dung lượng lưu trữ nhưng vẫn phải giữ nguyên hoặc thậm chí phải giảm chi tiêu ngân sách CNTT trong khi tiếp tục phải hỗ trợ các dịch vụ ở mức độ cao hơn cho ngày càng nhiều người sử dụng hơn.

Oracle thiết kế làm hệ thống lưu trữ NAS với khả năng lưu trữ hợp nhất cho môi trường cấp 1 (Tier 1). Nó cung cấp một tập hợp phong phú các dịch vụ lưu trữ dữ liệu cao cấp với hiệu năng hàng đầu trong ngành công nghiệp và tính năng nén lai theo cột - Oracle Hybrid Columnar Compression của Cơ sở dữ liệu Oracle. 

 

>> Pillar AXIOM 600
>> SUN ZFS STORAGE APPLIANCE

   

 

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi