Oracle SuperCluster M7

Oracle SuperCluster M7 là cơ sở hạ tầng bảo mật cho giải pháp điện toán đám mây sẵn sàng để triển khai cả các cơ sở dữ liệu và các ứng dụng. Oracle SuperCluster M7 được thiết kế tích hợp các thiết bị tính toán, các thiết bị mạng và các thiết bị lưu trữ cùng với công nghệ ảo hóa, hệ điều hành và phần mềm quản lý trong một hệ thống duy nhất nên cực kỳ dễ triển khai, cực kỳ bảo mật, cực kỳ dễ quản trị vận hành và bảo trì. 

Vui lòng xem tài liệu chi tiết tại đây

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi