Zero Data Loss Recovery Appliance

Hiện nay đa số các giải pháp bảo vệ dữ liệu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu bảo vệ các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ tối quan trọng của các tổ chức người dùng. Các giải pháp phổ dụng không chuyên biệt hiện nay có thể vẫn mất đến cả ngày làm việc để có thể phục hồi cơ sở dữ liệu, áp đặt khối lượng tải cực nặng lên trên các máy chủ tính toán ở môi trường vận hành thực – production trong suốt quá trình sao lưu nhưng vẫn không đảm bảo được cấp độ có thể phục hồi cơ sở dữ liệu theo yêu cầu và không thể mở rộng để đáp ứng được nhu cầu khối lượng tải ứng dụng không ngừng gia tăng của cơ sở dữ liệu. Về cơ bản thì các giải pháp hiện nay chỉ đang đối xử với cơ sở dữ liệu như là tập hợp các tập tin rời rạc để sao chép chứ không phải là hệ thống giao dịch với yêu cầu cụ thể là phải đảm bảo được tính toàn vẹn của dữ liệu mà không làm suy hao hiệu năng của hệ thống.

Vui lòng xem tài liệu chi tiết tại đây

© Bản quyền thuộc công ty Gimasys
Kết nối với chúng tôi