Tích Hợp hệ thống

Tích Hợp hệ thống

Sự tăng trưởng và phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp đòi hỏi phải đầu tư cùng với sử dụng nhiều ứng dụng, phần mềm khác nhau trong quá trình vận hành. Để kết nối các ứng dụng, phần mềm này lại thành một giải pháp tổng thể; vai trò của các nhà tích hợp hệ thống như Gimasys là vô cùng quan trọng.

Là đối tác vàng của các hãng công nghệ thông tin lớn trên thế giới như Google, Oracle, Salesforce, Bentley, Amazon, Gimasys không chỉ cung cấp các thiết bị và dịch vụ chính hãng mà còn cung cấp các giải pháp tích hợp các sản phẩm này một cách thông minh và chuyên nghiệp trên cả hai môi trường, cố định (on-premise) và điện toán đám mây (Cloud Computing).

Khách hàng

Câu Chuyện Thành Công

G icon 60

Gimasys

Social Links